40 jaar OCMW & bijstand

40 jaar OCMW & bijstand

Naar aanleiding van '40 jaar OCMW en bijstand' werd in april 2018 een studiedag gehouden aan de Universiteit Antwerpen. Bij die gelegenheid werd ook een boek gepubliceerd (uitgegeven bij Acco) over 40 jaar OCMW-werking. 


De groep mensen die een beroep doet op de bijstand verandert: meer mannen en een groter aandeel jongeren. Tevens verkleurt de groep leefloongerechtigden. De diversiteit in de groep groeit, ook wat betreft hun afstand van de arbeidsmarkt. Voor een deel van de OCMW-cliënten is de bijstand een opstap naar de arbeidsmarkt en naar sociale verzekeringen. Een ander deel heeft nood aan een meer langdurige materiële en immateriële hulp. Ze missen vaak economische, sociale en psychische vaardigheden om zich alleen staande te houden in ons economisch systeem. De sociale bijstand staat vandaag dus voor een groter en meer gediversifieerd publiek dan wat de wetgever in 1974 voor ogen had. Dit stelt OCMW’s en beleidsmakers voor extra uitdagingen, waarvan er een aantal aan bod komen in dit boek..

De inhoud van het boek bekijken en/of  dit boek bestellen kan hier. 


40 jaar OCMW & bijstand

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x