Project

Project


Een sociaal werker neemt honderd beslissingen per dag*. Welke vragen stel ik aan een cliënt? Welk specifiek traject bieden we aan? Ga ik over tot stopzetting van een leefloon? Welke problemen kaarten we met ons team aan op een hoger niveau? Enzoverder. Elke kleine en grote beslissing betekent een wereld van verschil voor cliënten, voor het OCMW, voor de samenleving.

Op deze site brengen we via concrete verhalen deze dagelijkse cruciale beslissingen in beeld. Dit is onze ode aan het sociaal werk binnen OCMW’s. We willen sociaal werkers uitdagen en inspireren, en tonen dat begeleidingsruimte cruciaal is om tegemoet te komen aan de noden van cliënten.


Dit project werd geïnspireerd door het onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA) in 90 Vlaamse OCMW’s. Onderzoeker Marjolijn De Wilde legde negen hypothetische cliëntsituaties voor aan 600 sociaal werkers. Ze vroeg aan sociaal werkers of ze een leefloon zouden toekennen aan deze cliënten en hoe ze zouden reageren op werkweigeringen. Het voornaamste resultaat? Sociaal werkers maken verschillende keuzes voor gelijkaardige cliënten, zelfs in eenzelfde OCMW.
Onze beleidsaanbevelingen zijn tweeledig. Om non-take-up, complexiteit en subjectiviteit tegen te gaan pleiten we voor een meer administratieve afhandeling van de aanvraag tot leefloon. Tegelijk willen we de begeleidingsruimte van het sociaal werk in het OCMW herwaarderen. Het is in het directe contact tussen sociaal werker en cliënt dat verandering mogelijk is. een overvloed aan regels en procedures doodt de creativiteit die onontbeerlijk is voor een effectieve dienstverlening. De verhalen op deze site maken dat stuk voor stuk duidelijk.

Deze website kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

*naar een citaat op sociaal.net

Project

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x