Herstelde fiets, bijgestelde verwachtingen

Herstelde fiets, bijgestelde verwachtingen

Firash, Afghaanse vluchteling, begint op zijn 24ste te werken in de sociale economie als fietshersteller. Hij is technisch sterk, en tijdens de fietsherstelopleiding die hij volgde bleek als snel dat hij klaar is voor de reguliere arbeidsmarkt. Bij een privé werkgever zet Firash onder artikel 60 zijn traject verder.

De aanpassing is niet vanzelfsprekend. Bij zijn nieuwe werkgever wordt er ook zaterdag gewerkt – de dag dat Firash normaal gezien naar het gebed gaat – en is er geen ruimte om op vrijdag naar het middaggebed te gaan en de uren op een ander tijdstip in te halen. Vaktechnisch verloopt de overgang ook niet van een leien dakje. De kleine speciaalzaak vergt technische kennis die Firash (nog) niet heeft. Met de zelfstandige manier van werken, inclusief regelmatig weekendwerk, en slechts één enkele collega om af en toe uitleg te vragen – als deze het zelf niet te druk heeft – wordt er meer dan eens een deadline gemist. Klanten zien hun fiets later klaar dan gepland.

Bert, de consulent van Firash, moet meer dan eens binnenspringen, individueel en met alle partijen samen, om het moeilijke proces te begeleiden. Knelpunt zijn de aanpassingen die zo een veeleisende job in de privésector vergt in de persoonlijke levenssfeer van Firash. Uiteindelijk beslissen ze gezamenlijk om Firash terug te muteren naar de sociale economie.

In de komende periode heeft Bert wekelijkse gesprekken met Firash en met de werkplaats, over de verschillen tussen de sociale economie en de reguliere arbeidsmarkt en zijn eigen plaats erin. Firash ziet het contrast. Intussen is de werkgever in de sociale economie ook minder flexibel geworden onder andere in verband met de invulling van de pauze. Het opzet is beter aan te sluiten bij de reguliere arbeidsmarkt. Wat uiteindelijk primeert bij Firash is ‘zich nuttig willen voelen’, ‘zelfstandig een inkomen vergaren’. Andere levensaspecten worden hieraan ondergeschikt. De lange gesprekken werpen hun vruchten af. Hij maakt de klik.

Firash en Bert gaan opnieuw op zoek naar een reguliere werkgever. Sinds mei van dit jaar heeft Firash weer een vast contract beet als fietshersteller. Het gaat om een groot fietsmagazijn. Het is een bedrijf met een wel-geoliede personeelsdienst die beter kan inspelen op de legitieme vraag naar een goede balans tussen werk en leven. Zowel Firash als de nieuwe werkgever zijn bijzonder tevreden.

Herstelde fiets, bijgestelde verwachtingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x