"Basissessie professionele perspectieven" door S. Brandt

In deze vorming verwerven maatschappelijk werkers inzicht in hun eigen professionele perspectieven. Professionele perspectieven zijn specifieke invalshoeken op sociale problemen die het handelen en het denken sturen.Tijdens de vorming wordt een teamoverleg gesimuleerd waarin Steven Brandt één specifiek dossier voorstelt. De aanwezigen leven zich in groepjes in in één van de professionele perspectieven en bespreken hoe ze de cliënt zouden opvolgen. Ze discussiëren over de doelen en strategieën die ze in de praktijk zouden hanteren als ze zouden handelen vanuit dit perspectief. Afsluitend krijgen de deelnemers de kans om zich te positioneren ten opzichte van de verschillende professionele perspectieven. De betekenis hiervan voor het team wordt bediscussieerd aan de hand van een zestal reflectieve vragen. 

Interesse in deze vorming? 

Contacteer Steven Brandt 

Meer weten over Steven Brandt: klik dan hier


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x