"Het hangt allemaal af van welke maatschappelijk werker je krijgt" door M. De Wilde

Marjolijn De Wilde legde aan 600 maatschappelijk werkers uit 90 OCMW’s hypothetische cliëntverhalen voor. Ze vroeg of deze cliënten een leefloon zouden krijgen en of ze hun leefloon zouden verliezen als ze een werkaanbod weigerden. In deze vorming licht Marjolijn de resultaten van dit onderzoek toe. Ze bespreekt samen met de aanwezigen de cliëntcases, de ene werkbereid, de andere altijd te laat en nog een andere depressief. Ze peilt naar motiveringen om een leefloon toe te kennen, dan wel stop te zetten. Ze staat vervolgens uitgebreid stil bij de grote verschillen tussen de maatschappelijk werkers die deelnamen aan haar onderzoek en tracht deze verschillen te verklaren aan de hand van kenmerken van de maatschappelijk werkers en OCMW’s, zoals leeftijd en taakspecialisatie. Deze resultaten leiden tot een gesprek over de ruimte die maatschappelijk werkers binnen het eigen OCMW ervaren om eigen beslissingen te nemen. – Contact: marjolijn.dewilde@uantwerpen.be

Interesse in deze vorming? 

Contacteer Marjolijn De Wilde

Meer weten over Marjolijn De Wilde? Klik dan hier

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x