Wat is 'budgetbegeleiding'?

Als een persoon problemen heeft met het onder controle houden van zijn of haar uitgaven, dan kan budgetbegeleiding opgestart worden. Het doel van budgetbegeleiding is dat de persoon leert hoe de eigen inkomsten en uitgaven te beheren. Hiervoor kan men meestal terecht bij het OCMW uit de gemeente waar men woont of bij een CAW in de eigen regio. 

Bij budgetbegeleiding beheert de persoon zelf het (besteedbare) budget. H/zij wordt hierbij in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van de betalingen of schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning…

Wat is 'budgetbegeleiding'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x