Wat is 'budgetbeheer'?

Wat is 'budgetbeheer'?

Bij budgetbeheer neemt een sociaal werker het beheer van iemands budget tijdelijk en gedeeltelijk of in het geheel over. Dit gebeurt met goedkeuring van de hulpvrager en in samenspraak met haar of hem. De sociaal werker zorgt ervoor dat alle ‘vaste kosten’ betaald worden, alsook eventuele schulden die moeten afgelost worden.

Daarnaast keert de sociaal werker aan de hulpvrager leefgeld uit. Dit leefgeld moet gebruikt worden voor de afgesproken zaken, zoals bijv. voeding, hygiëne, vervoer, vrije tijd, enz.

Wat is 'budgetbeheer'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x