Wat is 'contextbegeleiding'?

Contextbegeleiding is de centrale module binnen het jeugdhulpverleningslandschap en omvat de vroegere thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding,… Het gaat over alle begeleidingscontacten in het netwerk van de jongere die gekoppeld zijn aan de hulpverleningsdoelstellingen, bijvoorbeeld contacten met school, CLB, sociaal werker, vertrouwenspersoon van de jongere, sporttrainer,…

Wat is 'contextbegeleiding'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x