Wat is 'de Dienst Vreemdelingenzaken'?

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast. Zie https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/Over-ons.aspx

Wat is 'de Dienst Vreemdelingenzaken'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x