Wat is 'een arbeidsrechtbank'?

In elk van de Belgische gerechtelijke arrondissementen is er sinds 1970 naast de algemene rechtbank van eerste aanleg ook een arbeidsrechtbank (ARB). Er zijn daarnaast nog arbeidsrechtbanken in Aalst (afdeling van Dendermonde), Binche (afdeling van Charleroi), La Louvière (afdeling van Bergen), Moeskroen (afdeling van Doornik), Roeselare (afdeling van Kortrijk), Sint-Niklaas (afdeling van Dendermonde) en Waver (afdeling van Nijvel).

De arbeidsrechtbank is de jurisdictie die voornamelijk de geschillen behandelt over:

  • de arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer;
  • de sociale zekerheid;
  • de sociale bijstand;
  • de beroepsziekten;
  • en de arbeidsongevallen.

Er bestaat een trend om deze bevoegdheid uit te breiden van zodra er een belangrijke sociale component meespeelt. Zo werd de arbeidsrechtbank vanaf 1 september 2007 bevoegd voor de collectieve schuldenregeling.

Typisch voor haar werking is dat zij naast een beroepsrechter samengesteld is uit rechters in sociale zaken of sociale rechters. Dit zijn personen van het terrein (vakbonden, werkgeversorganisaties, zelfstandigenorganisaties) die na voordracht tijdelijk als magistraat benoemd worden.

Wat is 'een arbeidsrechtbank'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x