Wat is een 'Artikel 60 tewerkstelling'?

Wat is een 'Artikel 60 tewerkstelling'?

Het OCMW van elke gemeente tracht, voor de hulpvrager die zich tot hen richt, een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven na te streven.

Hiervoor beschikt het OCMW over 3 belangrijke instrumenten:

  1. Tewerkstelling
  2. Leefloon
  3. Een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’, ook GPMI genoemd (een overeenkomst waarin tussen het OCMW en de hulpvrager bepaalde afspraken worden gemaakt in dit kader),

eventueel gecombineerd.

In het kader van het instrument ‘tewerkstelling’, kan het OCMW de hulpvrager tewerkstellen voor een bepaalde tijd (bij zichzelf of bij een andere werkgever).

Sinds de laatste staatshervorming heet deze vorm van tewerkstelling in Vlaanderen, ‘TEW’ (Tijdelijke WerkErvaring).

Wat is een 'Artikel 60 tewerkstelling'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x