Wat is een 'deeltijds leefloon'?

Wat is een 'deeltijds leefloon'?

Het OCMW van elke gemeente tracht, voor de hulpvrager die zich tot hen richt, een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven na te streven.

Hiervoor beschikt het OCMW over 3 belangrijke instrumenten:

  1. Tewerkstelling
  2. Leefloon
  3. Een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’, ook GPMI genoemd (een overeenkomst waarin tussen het OCMW en de hulpvrager bepaalde afspraken worden gemaakt in dit kader),

eventueel gecombineerd.

Een leefloon kan je krijgen als, uit het sociaal onderzoek blijkt dat je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en aan de voorwaarden van de wet voldoet.

Het is mogelijk dat je, als je wel nog een beperkt ander inkomen hebt, een deeltijds leefloon (ter aanvulling) ontvangt.

Wat is een 'deeltijds leefloon'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x