Wat is 'een dringende steun'

Een financiële tegemoetkoming vanwege een OCMW Aartselaar kan in principe enkel toegekend worden door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dringende steun vormt hier de uitzondering op.

Een cliënt kan uitzonderlijk een dringende steun krijgen wanneer h/zij zeer dringende financiële hulp nodig hebt. Een dringende steun kan enkel aangevraagd worden voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer men geen geld meer hebt om eten te kopen. Deze steunverlening is beperkt in tijd. De sociale dienst zal de sociale en financiële situatie van de cliënt onderzoeken. De beslissing om al dan niet een dringende steun toe te kennen, ligt bij de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en wordt op het eerstvolgende BCSD ter bekrachtiging voorgelegd.

Wat is 'een dringende steun'

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x