Wat is 'een invaliditeitsuitkering'

Een persoon die langer dan een jaar erkend arbeidsongeschikt is, komt in de invaliditeitsregeling terecht. De invaliditeit begint dus vanaf het tweede jaar van uw arbeidsongeschiktheid. De Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) van het RIZIV beslist over de erkenning van de invaliditeit. De raad baseert zich daarvoor op een verslag van de raadgevende arts van het ziekenfonds van de werknemer. Een invaliditeitsuitkering kan worden uitgekeerd tot de pensioengerechtigde leeftijd, op voorwaarde dat de begunstigde voldoet aan de medische voorwaarden. Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de gezinssituatie van de aanvrager en het moment waarop de invaliditeit intreedt.

Wat is 'een invaliditeitsuitkering'

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x