Wat is 'Subsidiair beschermd'?

Het subsidiair beschermingsstatuut is in de eerste plaats een tijdelijk statuut. De mensen die dit statuut toegekend krijgen, vallen buiten de definitie om erkend te worden als vluchteling, maar hebben wel nood aan bescherming. Zij vrezen geen individuele vervolging, maar kunnen wel hardmaken een algemene geweldsituatie te ontvluchten. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning tot het conflict in hun land van herkomst voorbij is. Indien dit na vijf jaar nog aan de gang is, krijgen ze een definitieve vergunning. Zie https://www.cgvs.be/nl/asiel/subsidiair-beschermden

Wat is 'Subsidiair beschermd'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x