Wat is 'vindplaatsgericht werken'?

Wat is 'vindplaatsgericht werken'?

Vindplaatsgericht werken is een methodiek waarbij hulpverleners  actief  naar  buiten  treden en  op  een  proactieve  manier contact  leggen  met  mensen  die  wellicht  hulp  behoeven maar die zelf niet om hulp vragen of geen (adequate) hulp krijgen.

Wat is 'vindplaatsgericht werken'?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x